För att kunna räkna fram rätt lön är det viktigt att ha kontroll över både personal och arbetsgång i verksamheten. Du behöver insyn i in- och utcheckning samt stämma av arbetstimmar och raster. Inom serviceinriktade verksamheter är det särskilt viktigt att ha bra koll på hur många timmar du och dina anställda arbetar.

Utvärdera lönesystem till arbetsplatsen

De flesta använder någon form av system för att räkna på de anställdas lön. För att välja ett effektivt lönesystem bör du jämföra flera alternativ. Utgå från priset och vad som faktiskt ingår.

Det kan även vara bra att ta med leverantörens support som en viktig faktor när du väljer system. Kika även på eventuella uppstartskostnader och möjligheten att växa som företag utan att behöva byta system.

Överblick bidrar till lönsamhet

Att ha bra koll på verksamhetens arbetstimmar är nyckeln till lönsamhet. Du kan få mer information här om hur du implementerar ett system som visar resultat. Ett bra lönesystem ger dig en tydlig bild över effektiviteten på arbetsplatsen.

Ett automatiserat system bidrar även till besparingar i både tid och pengar. Resurser som du annars får lägga ut på den manuella lönehanteringen. Istället hanterar du på en och samma plats pålägg, frånvaro och andra lönerelaterade delar.