För att man ska veta vad som finns på ett lager så behöver man göra inventering varje år. Enligt skatteverket så ska man enligt lag skapa en förteckning över det som finns i lagret för att få fram ett lagervärde. Ju bättre koll man har på lagret desto lättare går det vid en inventering.Som butik eller företag som säljer produkter har man säkert ett lager av varor och produkter som skapar ett värde i företaget. Detta måste inventeras för att man ska få fram ett värde på lagret, olika lager har olika värderingar. Detta kan man läsa om på skatteverkets sajt.Att märka upp sina produkter ordentligt kan underlätta vid inventeringen, det finns bra system för detta som du kan kolla upp här. Att snabbt kunna avläsa en märkning för att sedan göra en avstämning från föregående år gör att det går snabbt att få fram hur lagret har förändrats från tidigare år.Det gäller att ha ordning och reda på sitt lager så man enkelt kan fastställa vad som finns på lagret. Ett välstädat och organiserat lager gör att processen går snabbare, har man dessutom  allt väl uppmärkt på något sätt så görs inventeringen ganska snabbt beroende på hur mycket som finns i lager.Beroende på om hur pass pålitligt ditt lager är så kan du använda dig av rullande inventering vilket innebär att det inte behövs inventera allt samtidigt utan det räcker med att produkten har inventerats någon gång under året. Om inget lagersystem finns så brukar det vara vanligt att inventeringen görs den dagen bokslutsår