All bra reklam börjar med en bra idé. Detta frö är nämligen grundpelaren för en lyckad marknadsföringskampanj, då den utan en bra bas att gro ifrån inte kommer att blomstra. En bra idé är heller ingenting som behöver flashiga editeringsprogram eller annan teknologi för att presenteras i all sin enkelhet, utan oftast räcker det hur bra som helst att gestalta detta med penna och papper.När en ny reklamkampanj ska lanseras så går det inte att göra mycket annat innan man hittat en riktigt bra idé som man verkligen tror på. Visst, du kan ha en eller ett par idéer i luften samtidigt, men dessa kommer alla vara såpass bra att de helt enkelt kvalificerar sig för att jämföras mot varandra. Innan en eller flera kvalificerade idéer uppstått är det alltså spånande som gäller och förädling något som hör till framtiden. Du behöver således inte sitta fastlåst vid din dator i någon flashigt bildbehandlings- eller editeringsprogram om du så ej önskar, eftersom dessa program inte tillför särskilt mycket i denna fas, om ens något.Vår rekommendationen är istället att ni samlas i grupp för att tillsammans spåna fram något klockrent, eller att alla drar sig tillbaka till någon plats där de verkligen kan finna inspiration. När idén väl kläckts så är allt man egentligen behöver papper och penna, samt liknande hjälpmedel för att gestalta och dokumentera det man kommit fram till. Ja, det behövs helt enkelt inte mer för att komma fram till en ”million dollar idea” i reklamvärlden, varvid det sedan bara är att sätta igång och arbeta med denna till fullo.